Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

TISZALIGET – ÉLMÉNYSZIGET!

A Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány a kedvezményezettje annak a mintegy 525 millió forintos pályázati támogatásnak, amelyet  2017.10.01. és 2021.09.30. között 4200 gyermek táboroztatására fordíthat a közalapítvány.

A Szolnoki Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány vissza nem térítendő támogatást nyert integrációs, esélyteremtő és képesség-kibontakoztató élménypedagógiai alapú programok megvalósítására a Széchenyi2020 Emberi Erőforrás Fejlesztés Operatív Program keretében meghirdetett „Esélyteremtő programok megvalósítása” című pályázati kiíráson a „Tiszaliget – élménysziget!” című EFOP-1.2.12-17-2017-00002 regisztrációs számú pályázat keretében.

A projekt célja a köznevelésben részt vevő 1-11. évfolyamos tanulók számára tanítási időn kívül bentlakásos szabadidős programok szervezése, amelyek hozzájárulnak a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzéséhez, a gyermekek egészséges életmódjának kialakításához és a társadalmi együttműködés erősítéséhez a közösségépítés élményalapú eszközeivel.

A programban résztvevő gyermekek a Szolnoki Turisztikai Központ szálláshelyein teljes ellátással 6 nap/5 éjszaka turnusokban váltják egymást. A kínálatban szerepelnek tematikus táborok: zenei tábor, sporttáborok, életmódtábor, néptánctábor, rendészeti tábor.

Élményprogramos csoportjainknak komplex élménypedagógiai alapokon nyugvó foglalkozásokat kínálunk (a teljesség igénye nélkül: ismerkedés a népi játékokkal, bemutató és kipróbálás; kézműves foglalkozások; játékos történelmi időutazás szerepjátékkal; szépség és higiéné – barangolás a haj csodálatos világába; életvitel, önismeret, kapcsolatok, kommunikáció; robotika, mechatronika programelemek, benne: robotépítés legóból, robotkéz készítés, robot-angol, robot-matek; környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, megújuló energia, ökoprogram, természet- és környezetismeret), hogy a résztvevő gyermekek a legszélesebb körű kompetenciafejlesztésben részesülhessenek. A programelemek az egyes turnusokban más-más kombinációban jelennek meg, a konkrét programot az adott turnus heti- és napi programrendje tartalmazza.

Esténként közös programokat biztosítunk: csapatépítés, táncház, mozi, csoportok bemutatói, bátorságpróba, amelyeket egyik este disco, másik este pedig az elmaradhatatlan tábortűz követ.

A gyermekeken és kísérőtanárainkon kívül önkénteseket is fogad a tábor: felnőtteket önkéntes szerződés keretében segítőként, animátorokként, gyermekfelügyelőként, míg a középiskolásokat kisegítőként, foglalkozásvezető-asszisztensként, lehetőséget biztosítva számukra a kötelező közösségi szolgálat teljesítésére.

A támogatás mértéke 100%, a projekt befejezési dátuma 2021.09.30.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.